Logo

Verdenking van met asbest besmette beschermende kleding? - Wij testen PBM's op asbest en WHO vezels.

Onlangs kregen wij een vraag van een vrijwillige brandweerkorps dat na een operatie zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) wilde laten testen om na te gaan of ze met asbest besmet waren. Bij branden in gebouwen die vóór 1993 zijn gebouwd, bestaat er een groot risico dat asbestvezels vrijkomen en de beschermende kleding van brandweerlieden besmetten. Tot nu toe moesten met asbest besmette persoonlijke beschermingsmiddelen gewoonlijk om redenen van gezondheidsbescherming worden verwijderd.

Dankzij een samen met MeyerundKuhl Spezialwäschen GmbH ontwikkeld procédé kunnen wij brandweerkleding en andere PBM's echter op niet-destructieve wijze op asbest en kunstmatige minerale vezels testen.

Hoe kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen op asbest laten testen?

Bemonstering asbesttest PBMAsbestbemonstering PBM's Als u uw PBM's wilt laten testen op asbest of kunstmatige minerale vezels (WHO vezels), neem dan contact met ons op via ons contactformulier, per telefoon of per e-mail. Wij sturen u dan instructies over hoe u de monsters moet nemen en alle relevante informatie. U kunt de analysemonsters zelf nemen met een in de handel verkrijgbare pluizenroller. Verpakt in een zakje en duidelijk geëtiketteerd, stuurt u ons de papieren stukjes van de pluizenroller die voor de bemonstering is gebruikt in een gewatteerde enveloppe. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw monsters testen op asbest en kunstmatige minerale vezels en vervolgens sturen wij u het testrapport per e-mail toe.

Speciaal wassen van met asbest verontreinigde beschermende kleding

Een positieve asbesttest betekent niet dat de beschermende kleding onmiddellijk moet worden verwijderd. Een speciaal wasprocédé van MeyerundKuhl, dat door ons laboratorium is getest, reinigt met asbest verontreinigde werkkleding op betrouwbare en veilige wijze. In vergelijking met een wascyclus in een huishoudwasmachine verlengt dit professionele reinigingsproces ook de levensduur van de beschermende kleding tot het vijfvoudige.

Binnenkort zal op onze website meer informatie te vinden zijn over de analyse en reiniging van asbest in persoonlijke beschermingsmiddelen. Als u vragen heeft, neem dan nu contact met ons op.

Links voor verdere lectuur:

Laat persoonlijke beschermingsmiddelen op asbest testen