CRB Analyse Service GmbH

 

Uw partner voor röntgenfluorescentiespectrometrie en rasterelektronenmicroscopie

 

Hartelijk welkom bij CRB Analyse Service GmbH!

 

Wij zijn verheugd dat u onze website gevonden hebt. Hier vindt u in uw eigen taal een overzicht van ons bedrijf en onze analyseservice. Bezoek voor gedetailleerde informatie onze Engelstalige website of bel ons. Wij geven u graag advies!

 

Het laboratorium

 

CRB Analyse Service GmbH werd in 1992 opgericht en is gevestigd in het Duitse Hardegsen. Het is een onafhankelijk, geaccrediteerd testlaboratorium dat in röntgenfluorescentiespectrometrie en rasterelektronenmicroscopie gespecialiseerd is. 

Al 20 jaar voeren wij voor klanten uit de industrie van vuurvaste materialen, cement en glas, de grondstoffenhandel, de exploratie, de branche van technische keramiek, ingenieursbureaus en publieke werkgevers snelle, betrouwbare en erkende analyses uit.

 

Het kwaliteitsmanagement

 

Aan analyseresultaten worden hoge kwaliteitseisen gesteld, met name op het gebied van sporenelementen. Om hieraan te voldoen, hebben wij in ons laboratorium een omvattend systeem van interne en externe maatregelen in het kader van ons kwaliteitsmanagement (QM) en een DaKKS-accreditatie volgens EN ISO 17025.

De beste interne kwaliteitsmaatregelen van een laboratoriumafdeling kunnen echter slechts aantonen dat er eventueel een systematische fout wordt gemaakt, die telkens opnieuw kan worden gereproduceerd. Slechts een externe controle van ons laboratorium door derden via regelmatige deelname aan ringonderzoeken kan uitsluitsel gegeven over de juistheid van onze analyses (trueness, accuracy). 

De externe ringonderzoeken op het gebied van XRF en SEM/EDX (asbest) waar wij aan hebben deelgenomen, vindt u op onze website.

 

De services

 

Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF)

 

Wij bieden u alle gangbare preparatietechnieken en analyseprogramma’s voor kwantitatieve en semikwantitatieve röntgenfluorescentiespectrometrie van de meest uiteenlopende materialen, waarbij tot 70 elementen worden geanalyseerd.

Preparatietechnieken: smeltontsluiting, poederpersen, niet-destructieve metingen

Snelle – desgewenst is ook spoedservice mogelijk – en betrouwbare analyses met hoge precisie en juistheid tot op sporenelementenniveau.

Groot elementenbereik tot 70 elementen, reikend van fluor tot uranium, in één meetproces. Geschikt voor product- en grondstoffencontrole, analyse van onbekende materialen.

 

Wij controleren:

 • oxidische en oxideerbare monsters van de meest uiteenlopende samenstellingen, zoals glas en glasvezels, bodemmonsters, gesteente, minerale grondstoffen, keramisch of mineraal gebonden bouwmaterialen
 • zuiveringsslib, afvalverbrandingsresten, rookgasontzwavelingsgips, vliegassen
 • kunststoffen
 • ertsen, metalen

 

De services

 

Wij bieden u alle gangbare preparatietechnieken en analyseprogramma’s voor kwantitatieve en semikwantitatieve röntgenfluorescentiespectrometrie van de meest uiteenlopende materialen, waarbij tot 70 elementen worden geanalyseerd.

Preparatietechnieken: smeltontsluiting, poederpersen, niet-destructieve metingen

Snelle – desgewenst is ook spoedservice mogelijk – en betrouwbare analyses met hoge precisie en juistheid tot op sporenelementenniveau.

Groot elementenbereik tot 70 elementen, reikend van fluor tot uranium, in één meetproces. Geschikt voor product- en grondstoffencontrole, analyse van onbekende materialen.

Wij controleren:

 • oxidische en oxideerbare monsters van de meest uiteenlopende samenstellingen, zoals glas en glasvezels, bodemmonsters, gesteente, minerale grondstoffen, keramisch of mineraal gebonden bouwmaterialen
 • zuiveringsslib, afvalverbrandingsresten, rookgasontzwavelingsgips, vliegassen
 • kunststoffen
 • ertsen, metalen

Analyse van lucht-, stofcontact- en materiaalmonsters op asbest en minerale kunstvezels (MMMF).

Expertise van meetfilters voor luchtonderzoek bij binnenluchtmeting, vrijgavemeting, succescontrolemeting, status-quo-meting in het kader van een asbestsanering volgens de richtlijnen VDI 3492, VDI 3861 (blad 2), BGI 505-46, ISO 14966 op asbest en MMMF

Analyse van materiaal- en stofmonsters op asbest volgens richtlijn VDI 3866 (blad 5)

Analyse van materiaal- en stofmonsters op inadembare minerale kunstvezels, zogenoemde WHO-vezels

Bepaling van geringe hoeveelheden asbestvezels in pulver, poeder en stof met behulp van SEM/EDX volgens de IFA / BIA-methode 7487 (in combinatie met TRGS 517), met name voor het onderzoek van natuurlijke, asbesthoudende, minerale grondstoffen en de daaruit gefabriceerde preparaten en producten zoals wegdekken en asfalt

Röntgenmicroanalyse

Kwalitatieve tot semikwantitatieve, energie- en golflengtedispersieve röntgenmicroanalyse van uiterst kleine monstervolumes zoals ingesloten deeltjes, verontreinigingen, afzonderlijke stofdeeltjes enz., voor de chemische karakterisering van onbekende materialen.

Afbeelding van oppervlakken, coatings, microscopische structuren

Als beeldvormend apparaat met hoge resolutie is de rasterelektronenmicroscoop bijzonder geschikt voor het afbeelden van oppervlakken, bijvoorbeeld om de kwaliteit te bepalen van gepolijst glas, coatings of fijne structuren (bijv. geleiderbanen, geïntegreerde schakelingen).

De toepassingsmogelijkheden voor natuurwetenschappelijke, technische en medische kwesties zijn talrijk en kunnen op deze plaats niet allemaal worden opgenoemd.

Bepaling van korrelgroottes, meting van vezeldiktes

Voor de indeling van minerale kunstvezels met behulp van de carcinogeniteitsindex (CI) is een onderzoek op de aanwezigheid van WHO-vezels noodzakelijk.

Infraroodspectrometrische analyse van verschillende modificaties van koolstof zoals: Ctotal, Cvrij, TOC, CO2

Als aanvullende controlemethode bij de röntgenfluorescentiespectrometrie bieden wij de bepaling van volgende fysische parameters aan:

 • vochtgehalte, gloeiverlies
 • korrelgrootteverdeling
 • open porositeit, wateropname
 • schijnbare dichtheid, korreldichtheid, stortgewicht

 

Meer informatie over ons aanbod aan analyseservices vindt u op onze Engelstalige website. Of u kunt ons natuurlijk ook bellen of ons contactformulier gebruiken.

Wij staan u graag te woord!

Ik geef u graag advies!

  CRB GmbH | Foto Dr. Stefan Pierdzig | © CRB Analyse Service GmbHDr. Stefan Pierdzig Laboratoriumhoofd Geoloog
 • Tel.: 05505 - 940 98-0
 • Fax: 05505 - 940 98-260
';