Naar huis > Contact en service > Afdruk

Impressum

CRB Analyse Service GmbH

Bahnhofstrasse 14
37181 Hardegsen
Duitsland

 

Telefoon
+49 (0)5505 // 940980
Fax
+49 (0)5505 // 94098260
E-Mail

Directeur
 
Ralf Klaus Blecher
Handelsregister:
Göttingen, HRB 130263

BTW-Identificatienummer:

DE 116203535

 

Algemene voorwaarden inclusief klantinformatie

1. Geldigheid

2. Beperkte dienstverlening

3. Partijen in de overeenkomst

4. Bestelproces/totstandkoming van de overeenkomst

5. Uitvoering van de dienst

6. Tekst van de overeenkomst

7. Herroepingsrecht

8. Prijzen en verzendkosten

9. Analysetijd

10. Betaling

11. Taal

12. Garantie

13. Buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen

14. Toepasselijk recht

15. Vertrouwelijkheid

16. Gebruik van het analyserapport

17. Aansprakelijkheidsbeperking

 

 

 

1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via het onlinebestelformulier op onze website www.crb-gmbh.com worden geplaatst.

Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de besteller zijn niet van toepassing, zelfs wanneer CRB Analyse Service GmbH van het bestaan hiervan op de hoogte is, tenzij de geldigheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

2. Beperkte dienstverlening

Wij accepteren alleen monsters uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

 

3. Partijen in de overeenkomst

Er komt een overeenkomst tot stand met CRB Analyse Service GmbH, Bahnhofstrasse 14, 37181 Hardegsen, Duitsland, vertegenwoordigd door zijn directeur Ralf Klaus Blecher, Handelsregister Göttingen HRB 141525.

 

4. Bestelproces/totstandkoming van de overeenkomst

Via het onlinebestelformulier op onze website www.crb-gmbh.com kunt u een analyse van de daar vermelde monsters in opdracht geven.

Door het beschikbaar stellen van ons bestelformulier, doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomt voor het analyseren van de te kiezen monsters.

Via het bestelformulier kiest u eerst het type monster dat u wilt laten analyseren en de benaming. Met de knop ‘Monster toevoegen’ kunt u vrijblijvend meer monsters aan uw bestelling toevoegen.

Daarna vult u de gevraagde gegevens in. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd. In de volgende stap kiest u de betalingsmethode.

Door op de knop 'Bestellen met betaalverplichting' te klikken, geeft u een analyse van de gekozen monsters in opdracht en komt er een bindende overeenkomst tot stand. Voordat u op deze knop klikt, kunt u het bestelproces op ieder moment afbreken door de browser te sluiten, of kunt u monsters verwijderen door in het formulier op het prullenbak-icoon te klikken.

Nadat u de bestelling hebt verzonden, ontvangt u van ons een bestelbevestiging per e-mail. Om de analyse te kunnen uitvoeren, dient u aansluitend het monster naar ons toe te sturen.

 

5. Uitvoering van de dienst

Wij voeren uw bestelling onpartijdig, onafhankelijk en op basis van vakkundige oordeelsvorming uit. Indien nodig, kunnen wij de analyse ook door subcontractanten laten uitvoeren, zonder dat hiervoor apart uw toestemming is vereist.

 

6. Tekst van de overeenkomst

Wij bewaren de tekst van de overeenkomst op onze interne systemen. U kunt onze algemene voorwaarden op ieder moment op onze website www.crb-gmbh.com bekijken. Uw bestelgegevens en onze algemene voorwaarden ontvangt u ook per e-mail.

 

7. Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (§ 13 BGB).

 

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de datum van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u

 

CRB Analyse Service GmbH

Bahnhofstrasse 14
37181 Hardegsen
Duitsland

Telefoon: + 49 5505 94 09 80
Fax: + 49 5505 94 09 82 60
E-mail: labor@crb-gmbh.de

 

door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een fax of een e-mailbericht) te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere methode van levering dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden hebt gekozen) uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde methode als die u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten aan deze terugbetaling verbonden.

Wanneer u hebt verlangd dat wij u binnen de herroepingstermijn diensten leveren, dan bent u ons een redelijk bedrag naar rato verschuldigd voor de geleverde diensten tot het moment waarop u ons hebt geïnformeerd dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

Conform § 356 Absatz 4 BGB komt het herroepingsrecht ook te vervallen, wanneer wij de dienst volledig hebben geleverd en pas met de uitvoering van de dienst zijn begonnen nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt verklaard afstand te doen van uw herroepingsrecht zodra wij de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

 

Voorbeeldformulier herroeping

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en aan ons toezenden.)


Aan

CRB Analyse Service GmbH

Bahnhofstrasse 14
37181 Hardegsen
Duitsland

Fax: + 49 5505 94 09 82 60
E-mail: labor@crb-gmbh.de

 

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de levering van de volgende diensten: __________________________

Besteld op (*) ___________________
Ontvangen op (*) ________________
Naam van de consument(en): __________________________________
Adres van de consument(en): __________________________________
___________________________________
___________________________________

_________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij inzending op papier)

 

Datum

_________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

8. Prijzen en verzendkosten

(1) De prijzen in het bestelformulier zijn inclusief btw en alle overige bestanddelen, bijvoorbeeld toeslagen voor spoedopdrachten.

(2) Stuur het monster dat geanalyseerd moet worden naar: CRB Analyse Service GmbH, Bahnhofstrasse 14, 37181 Hardegsen, Duitsland. Om monsters op asbest te onderzoeken, zijn slechts zeer kleine hoeveelheden representatief materiaal nodig:

 • een monster van 1 × 1 cm grootte bij materiaalmonsters
 • de inhoud van een vingerhoed bij stofmonsters

zijn meer dan voldoende.

De kosten voor verzending van de materiaalmonsters zijn voor uw rekening.

Voor stofmonsters sturen we u graag kosteloos een monsterbeker met een klevend oppervlak die u in het verdachte stof kunt drukken om de stofdeeltjes te verzamelen.

(3) Het resultaat van de analyse ontvangt u gratis per e-mail.

 

9. Analysetijd

De analyse van het monster duurt bij de optie 'Standaard' ca. 3-4 dagen vanaf ontvangst van het monster. Tegen betaling van een toeslag voor spoedopdrachten wordt de analyse sneller uitgevoerd. In het bestelproces kunt u uit diverse 'expres-opties' kiezen. De genoemde analysetijden zijn van toepassing.
Expres 1: Bij ontvangst van uw monster voor 9.00 uur ontvangt u het analyserapport binnen 24 uur na ontvangst van het monster.
Expres 2: Bij ontvangst van uw monster voor 9.00 uur beginnen wij onmiddellijk met de analyse. U ontvangt het resultaat binnen 4 uur. Bij meer dan 5 monsters wordt de verwerkingstijd voor elk extra monster met ca. 30 minuten verlengd.
Expres 3: Bij voorafgaande aanmelding wordt uw monster ook geanalyseerd als wij het in het weekend, op een feestdag of op werkdagen tussen 17.00 en 8.00 uur ontvangen. U ontvangt het resultaat binnen 4 uur. Bij meer dan 5 monsters wordt de verwerkingstijd voor elk extra monster met ca. 30 minuten verlengd.
Als u de betalingsmethode 'Vooruitbetaling' kiest, begint de verwerkingstijd na ontvangst van het monster, bijschrijving van het bedrag op onze zakelijke rekening en toewijzing van het overgemaakte bedrag aan uw bestelling. De tijd tussen ontvangst van de betaling en toewijzing bedraagt ca. 1-2 dagen.

 

10. Betaling

Wij bieden de betalingsmethodes creditcard, paydirekt, PayPal en vooruitbetaling aan.

(1) Bij de betalingsmethode 'creditcard' moet u na het klikken op 'Bestellen met betaalverplichting' uw creditcardgegevens invoeren om uw betaling te voltooien. Deze worden samen met de bestelgegevens naar ons toegestuurd. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na uw bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt vervolgens door de uitgevende instelling van de creditcard uitgevoerd en uw kaart wordt belast.

(2) De betalingsmethode 'paydirekt' kunt u alleen gebruiken als u bij paydirekt staat geregistreerd of u zich daar laat registreren. Om u te kunnen registreren moet u o.a. over een Duitse bankrekening beschikken en toegang hebben tot internetbankieren van uw bank. Bij betaling via paydirekt wordt u na het klikken op 'Bestellen met betaalverplichting' en op het paydirekt-logo doorgestuurd naar de website www.paydirekt.de van paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Nadat uw identiteit is gecontroleerd en de betaling aan ons is geautoriseerd, wordt de paydirekt-betaling direct door ons geïncasseerd. De paydirekt-betaling wordt afgehandeld via een tussenrekening, zodat wij uw bankrekeningnummer niet ontvangen. Als u opdracht geeft om de paydirekt-betaling aan ons uit te voeren, geeft u dus tegelijkertijd opdracht om het bedrag van de paydirekt-betaling naar de tussenrekening over te maken. Vervolgens belast de bank uw rekening voor paydirekt-betalingen voor het te betalen bedrag. Raadpleeg voor meer informatie de „Bedingungen für Zahlungen mittels paydirekt“ (voorwaarden voor betalingen via paydirekt) op de website www.paydirekt.de.

(3) U kunt ook voor de betalingsmethode 'PayPal' kiezen. Hiervoor klikt u na het selecteren en benoemen van de monsters in het bestelformulier in het winkelwagentje op de knop 'PayPal'. U wordt daarna direct naar uw PayPal-rekening doorgestuurd. Nadat u bent ingelogd met uw PayPal-gegevens, kiest u het adres en bevestigt u dit met de knop 'Verder'.

Daarna wordt u weer teruggestuurd naar het besteloverzicht op onze website. Hier kunt u uw bestelling nog een keer controleren en eventueel wijzigingen doorvoeren. U voltooit de bestelling door op 'Bestelling nu betaalbaar' [MS1] te klikken. Daarna wordt het bedrag van uw PayPal-rekening afgeschreven.

Bij de betalingsmethode 'PayPal' zijn de PayPal-gebruiksvoorwaarden van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. van toepassing. De geldende gebruiksvoorwaarden die u als PayPal-gebruiker tegenover PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. moet accepteren, kunt u raadplegen op www.paypal.com.

(4) Bij de betalingsmethode 'Vooruitbetaling' ontvangt u in de e-mail met de bestelbevestiging onze bankgegevens en het betalingskenmerk. Vergeet niet bij de overboeking het betalingskenmerk in te vullen, zodat we de betaling aan de bestelling kunnen toewijzen.

 

11. Taal

De overeenkomst wordt in de Duitse taal gesloten.

 

12. Garantie

De wetgeving voor aansprakelijkheid bij gebreken is van toepassing.

 

13. Buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen

Via de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ stelt de Europese Commissie een platform beschikbaar om geschillen buitengerechtelijk te beslechten conform artikel 14, lid 1 van EU-verordening nr. 524/2013.

Ons e-mailadres is: labor@crb-gmbh.de

Wij zijn niet bereid en ook niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een consumentengeschillenbeslechtingsorgaan.

 

14. Toepasselijk recht

Het Duits recht is van toepassing. Voor zover het om dwingende bepalingen ter bescherming van de consument gaat, is het recht van de woonplaats van de consument van toepassing.

 

15. Vertrouwelijkheid

(1) Wij zijn verplicht om alle gegevens en informatie die u in het kader van uw bestelling aan ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en zullen deze niet zonder toestemming publiceren, doorgeven of gebruiken, tenzij de gegevens en informatie toch al algemeen toegankelijk zijn of uitdrukkelijk voor publicatie bedoeld zijn. In geval van twijfel moeten gegevens en informatie vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen gegevens en informatie alleen publiceren, doorgeven of zelf gebruiken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons uitdrukkelijk van onze zwijgplicht hebt ontheven. De analyseresultaten die in het kader van uw bestelling ontstaan, worden door ons alleen in overleg met u voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt, gepubliceerd of aan een autonoom wetenschappelijk onderzoek onderworpen.

(2) De vertrouwelijkheid eindigt niet met het voltooien van de bestelling, maar blijft voor onbepaalde tijd gelden.

 

16. Gebruik van het analyserapport

Het gebruik van het analyserapport, in het bijzonder het kopiëren en verspreiden ervan, is alleen toegestaan onder vermelding van CRB Analyse Service GmbH.

 

17. Aansprakelijkheidsbeperking

Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

In geval van nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade, die het gevolg is van het schenden van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichtingen die kenmerkend zijn voor de overeenkomst en waarop u mag vertrouwen), echter beperkt tot de ten tijde van de sluiting van de overeenkomst voorzienbare, rechtstreekse en voor de overeenkomst typische schade, voor zover geen grotere schade kan worden aangetoond.

De aansprakelijkheidsbeperkingen laten de wettelijke aansprakelijkheid bij schending van leven, lichaam of gezondheid in geval van bedrog, bij schending van garanties en conform de productaansprakelijkheidswet onverlet.

De aansprakelijkheidsbeperkingen laten uw wettelijke garantie (zie punt 12) eveneens onverlet.

Privacyverklaring

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij vinden het fijn dat u belangstelling hebt voor onze diensten en onze onderneming. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Onderstaande privacyverklaring bevat uitgebreide informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in verband met het gebruik van onze website hebt.

 

I. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen in onze privacyverklaring stemmen overeen met die in artikel 4 AVG.

'Persoonsgegevens' zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'de betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

'Verwerking' is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

'Beperken van de verwerking' is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

'Pseudonimisering' is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

'Verwerkingsverantwoordelijke' is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

'Verwerker' is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

'Ontvanger' is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

'Derde' is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

'Toestemming' van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

II. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

 

CRB Analyse Service GmbH
vertegenwoordigd door zijn directeur Ralf Klaus Blecher

Bahnhofstrasse 14
37181 Hardegsen

Duitsland

Tel.: +49 5505 94 09 80

Fax: +49 5505 94 09 82 60

E-mail: labor@crb-gmbh.de

Website: https://www.crb-gmbh.com/

 

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. Deze is bereikbaar via het mailadres datenschutz@crb-gmbh.de

 

III. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover deze nodig zijn om een goed functionerende website en onze content en diensten beschikbaar te stellen. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Uitgezonderd zijn gevallen waarbij om feitelijke redenen vooraf geen toestemming kan worden verkregen en het verwerken van de gegevens bij de wet is toegestaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt conform de beginselen in artikel 5 AVG.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Beschikbaar stellen van ons website, zijn functies en inhoud.
 • Beantwoorden van aanvragen en communicatie met gebruikers.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Bereikmeting/marketing.

 

IV. Verzameling van gegevens op onze website

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • basisgegevens (bijv. namen, adressen);
 • contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers);
 • contentgegevens (bijv. ingevoerde teksten, foto's, video's);
 • gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor content, toegangstijdstippen);
 • meta- en/of communicatiegegevens (bijv. gegevens over apparaten, IP-adressen).

 

V. Doorgeven van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden eventueel aan derden doorgegeven, voor zover u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens, zoals hieronder wordt toegelicht, in opdracht verwerken.

1. Logbestanden/verwerking van IP-adressen

Om onze website te kunnen gebruiken, moeten de gegevens van het computersysteem van het eindapparaat waarmee u de website bezoekt (serverlogbestanden), worden verzameld. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider die de aanvraag verstuurt (toegangsgegevens). De toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de content op de website beschikbaar te stellen. De gegevens worden in dit verband niet voor marketingdoeleinden geanalyseerd. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na beëindiging van uw bezoek gewist.

De rechtsgrondslag voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Het verzamelen van gegevens over het gebruik van onze website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is voor het beheer van de website strikt noodzakelijk. De gebruiker kan daarom geen bezwaar maken.

2. Gebruik van cookies

Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker van onze website. Er kunnen verschillende gegevens in dit bestand worden opgeslagen. Cookies worden vooral gebruikt om gegevens over een gebruiker (eigenlijk over het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of ook na zijn bezoek aan onze website op te slaan. 'Sessiecookies' of 'transiënte (tijdelijke) cookies' zijn cookies die worden verwijderd nadat de gebruiker onze website verlaat en zijn internetbrowser sluit. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de inhoud van een winkelmandje in een webwinkel of een inlogstatus te onthouden. 'Permanente cookies' of 'persistente cookies' zijn cookies die zelfs na het sluiten van de browser worden bewaard. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de interesses van gebruikers op te slaan ten behoeve van bereikmetingen of marketingdoeleinden. 'Cookies van derden' zijn cookies die door andere aanbieders dan de beheerder van deze website worden aangeboden.

We kunnen tijdelijke en permanente cookies plaatsen en verstrekken hierover informatie in deze privacyverklaring.

Gebruikers die niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, kunnen deze uitschakelen met de daarvoor bestemde optie in de systeeminstellingen van de internetbrowser. Opgeslagen cookies kunnen worden gewist via de systeeminstellingen van de internetbrowser. Het weigeren van cookies kan ervoor zorgen dat de functies van onze website nog maar beperkt kunnen worden gebruikt.

3. Contactformulier en contact via e-mail

U kunt voor alle mogelijke vragen contact met ons opnemen via ons e-mailadres. De gegevens van de gebruiker die nodig zijn om de aanvraag af te handelen, worden daarbij verwerkt conform artikel 6, lid 1, punt b (contractuele en precontractuele relaties) of artikel 6, lid 1, punt f (andere aanvragen) AVG. De gegevens van de gebruiker kunnen daarbij eventueel in een Customer Relationship Management-systeem ('CRM-systeem') worden opgeslagen. We controleren regelmatig of aanvragen moeten worden gewist. De wettelijke voorschriften voor archivering zijn van toepassing. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

4. Gebruikte analysetools

a) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van deze website te analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Google Analytics wordt op deze website alleen met geactiveerde IP-anonimisering gebruikt. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.

U kunt voorkomen dat cookies van Google Analytics worden opgeslagen en dat de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens door Google worden verzameld en verwerkt, door de browserplug-in op de volgende pagina te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Via de volgende links ontvangt u extra informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google evenals de bijbehorende instellingsopties en bezwaarmogelijkheden:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

http://www.google.de/settings/ads?hl=nl

http://www.google.com/ads/preferences/?hl=nl

b) Google Remarketing

Wij gebruiken op onze website de remarketingfunctie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten); hierna 'Google' genoemd). Deze functie analyseert het gedrag en de interesses van de gebruikers van onze website om aangepaste reclame aan te bieden. Google plaatst hiervoor cookies die elk bezoek aan onze website registreren en geanonimiseerde gegevens over het gebruik verzamelen. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Als u daarna een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u aangepaste reclame aangeboden die zeer waarschijnlijk is gebaseerd op eerder opgevraagde producten en informatie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG, waarin bepaald is dat er een gerechtvaardigd belang bestaat om bezoekers van de website doelgericht met reclame te benaderen.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken en kunt bovendien het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door op de volgende link te klikken en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

c) Google Analytics Audience

Deze website maakt gebruik van Google Analytics Audience, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics Audience gebruikt onder andere cookies die op uw computer of mobiele apparaten als smartphones of tablets worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de betreffende apparaten kan worden geanalyseerd.

De gegevens worden deels over meerdere apparaten heen geanalyseerd. Google Analytics Audience verkrijgt toegang tot eventuele cookies die in het kader van het gebruik van Google AdWords en Google Analytics zijn geplaatst. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, zoals IP-adressen en activiteiten van de gebruikers van onze website, naar een server van Google Inc. worden doorgestuurd en daar worden opgeslagen. Google Inc. zal deze informatie zo nodig ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover deze gegevens door derden worden verwerkt.

U kunt voorkomen dat Google Inc. de gegevens die door de Google-cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en verwerkt, door de browserplug-in op de volgende pagina te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Voor meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics Audience gaat u naar de volgende pagina:

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=nl&ref_topic=2611283

d) Google Tag Manager

Google Tag Manager vereenvoudigt de integratie en het onderhoud van website-tags via een uniforme gebruikersinterface. Op deze manier kunnen tools als Google Analytics en andere marketing- en analysediensten in de website geïntegreerd worden. Google Tag Manager verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. De gebruiksrichtlijnen kunt u hier bekijken: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

e) Microsoft Bing

Op onze website worden met technologieën van Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen op basis waarvan gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gegenereerd. Het gaat hierbij om een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten. Met deze dienst kunnen wij de activiteiten op onze website volgen van gebruikers die via advertenties van Bing Ads op onze website zijn beland. In dit geval wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Er is in onze website een code (Bing UET-Tag) geïntegreerd, waarmee in combinatie met de cookie niet-identificerende gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Daartoe behoren onder andere de duur van het verblijf op de website, welke delen van de website werden bezocht en de advertentie die de gebruiker naar de website heeft geleid.

De verzamelde gegevens worden naar servers van Microsoft in de VS gestuurd en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website worden verzameld en verwerkt door cookies uit te schakelen. Dit kan er eventueel voor zorgen dat de functies van de website worden beperkt.

Microsoft kan via cross device tracking uw gebruikersgedrag ook over verschillende apparaten heen volgen en is daardoor in staat aangepaste reclame op of in Microsoft-websites en -apps weer te geven. U kunt dit via http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out uitschakelen.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de privacyverklaring van Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

f) Hotjar

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europese onderneming gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel.: +1 855 464 67 88).

Met deze dienst kunnen de bewegingen van bezoekers op onze website worden gevolgd. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoe ver gebruikers scrollen, welke knoppen ze aanklikken en hoe vaak. Ook kunnen wij met deze dienst direct feedback genereren van onze gebruikers. Zo ontvangen we waardevolle informatie om onze website sneller en klantvriendelijker te maken. De genoemde analyses worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van analyses voor optimalisatie- en marketingdoeleinden en voor het vormgeven van onze website conform artikel 6, lid 1, punt f AVG. Delen van onze website waar persoonsgegevens van u of van derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar afgeschermd en kunnen daardoor nooit worden geverifieerd.

Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om met de 'Do Not Track Header' het gebruik van deze dienst te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden vastgelegd. Het betreft een instelling die wordt ondersteund door de recente versies van alle gangbare browsers. Uw browser stuurt een aanvraag naar Hotjar om gebruiker volgen uit te schakelen. Als u met verschillende browsers onze website bezoekt, moet u de 'Do Not Track Header' voor elke browser afzonderlijk inrichten.

Ga voor specifieke instructies met informatie over uw browser naar: https://www.hotjar.com/opt-out

Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de tool Hotjar vindt u op: https://www.hotjar.com

De privacyverklaring van Hotjar Ltd. vindt u op: https://www.hotjar.com/privacy

g) Facebook Pixel

Vanwege ons gerechtvaardigd belang bij het analyseren en optimaliseren van onze website voor een goed beheer van onze website gebruiken wij ook de 'Facebook Pixel'. Deze analysetool wordt aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten, of als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Facebook is gecertificeerd onder het Privacy Shield en garandeert daardoor Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook gebruikers van onze website als doelgroep voor Facebook-advertenties taggen en alleen de gebruikers weergeven die belangstelling hebben getoond voor onze website. Hiermee willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesses van de gebruikers en niet als storend worden ervaren. We kunnen ook voor marketingdoeleinden meten hoe effectief de Facebook-advertenties zijn, door te kijken of gebruikers naar onze website worden doorgestuurd als ze op een Facebook-advertentie klikken.

Raadpleeg het gegevensbeleid van Facebook voor algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie over Facebook Pixel en de functies van de tool vindt u op de hulppagina's van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt zelf platformonafhankelijk configureren of en hoe Facebook Pixel uw gegevens mag verzamelen en gebruiken om aangepaste Facebook-advertenties weer te geven: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

5. Verbindingen met sociale netwerken

a) Facebook-plug-in

Wij maken op basis van ons belang bij het analyseren, optimaliseren en beheren van onze website ook gebruik van de Facebook-plug-in (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). Het betreft een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Hierdoor wordt er bij uw bezoek aan onze website een verbinding gemaakt met de servers van Facebook en wordt aan deze servers meegedeeld dat u onze website bezoekt. Dat gebeurt ook als u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bij Facebook ingelogd bent. Als u bij Facebook bent ingelogd, koppelt Facebook uw gebruikersgedrag direct aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door bij Facebook uit te loggen.

Facebook is gecertificeerd onder het Privacy Shield en garandeert daardoor Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Raadpleeg het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over hoeveel gegevens Facebook verzamelt, hoe Facebook deze gegevens verwerkt en gebruikt en welke rechten en instellingsmogelijkheden u hebt om uw privacy te beschermen: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

b) Instagram-plug-in

Op basis van hetzelfde gerechtvaardigde belang gebruiken wij ook Instagram-plug-ins (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten).

Hierdoor wordt er bij uw bezoek aan onze website een verbinding gemaakt met de servers van Instagram en wordt aan deze servers meegedeeld dat u onze website bezoekt. Dat gebeurt ook als u geen Instagram-account hebt of op dat moment niet bij Instagram ingelogd bent. Als u bij Instagram bent ingelogd, koppelt Instagram uw gebruikersgedrag direct aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door bij Instagram uit te loggen.

Raadpleeg het gegevensbeleid van Instagram voor meer informatie over hoeveel gegevens Instagram verzamelt, hoe Instagram deze gegevens verwerkt en gebruikt en welke rechten en instellingsmogelijkheden u hebt om uw privacy te beschermen: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl.

c) YouTube-plug-in

Op basis van ons belang bij een aantrekkelijke website gebruiken wij plug-ins van de Google-dienst YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten). Het betreft een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Hierdoor wordt er bij uw bezoek aan onze website een verbinding gemaakt met de servers van YouTube en wordt aan deze servers meegedeeld dat u onze website bezoekt. Als u bij YouTube bent ingelogd, koppelt YouTube uw gebruikersgedrag direct aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door bij YouTube uit te loggen.

Raadpleeg het gegevensbeleid van YouTube voor meer informatie over hoeveel gegevens YouTube verzamelt, hoe YouTube deze gegevens verwerkt en gebruikt en welke rechten en instellingsmogelijkheden u hebt om uw privacy te beschermen: Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=nl,
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Betaaldiensten

a) paydirekt

Betalingen worden afgewikkeld via de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Om de paydirekt-betaling uit te voeren, worden uw betalingsgegevens en uw bevestiging dat de betalingsgegevens juist zijn door paydirekt GmbH verzameld, verwerkt en aan uw bank doorgegeven. paydirekt GmbH controleert de betaling via het authenticatieproces bij uw bank. Voor meer informatie over het doorgeven en verwerken van uw gegevens raadpleegt u de privacyverklaring van paydirekt via de volgende link: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

b) PayPal

Op onze website zijn PayPal-componenten geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van onlinebetaaldiensten. Betalingen worden via zogenoemde PayPal-rekeningen verricht. Dit zijn virtuele particuliere of zakelijke bankrekeningen.
De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Gegevens die PayPal verwerkt, zijn onder andere basisgegevens als naam en adres, bankgegevens als bankrekeningnummer of creditcardnummer evenals contractuele gegevens, bedragen en gegevens over de ontvanger. De gegevens zijn nodig om de transactie uit te voeren. De ingevoerde bankgegevens worden echter alleen door PayPal verwerkt en daar opgeslagen. Als u de betaaloptie 'PayPal' selecteert, stuurt PayPal ons de gegevens van uw PayPal-rekening die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren.

Eventueel worden de gegevens door de betalingsdienstaanbieder doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Dit gebeurt met als doel de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.
Voor meer informatie over PayPal en het doorgeven en verwerken van uw gegevens raadpleegt u de PayPal-website: https://www.paypal.com/nl of de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

c) Rechtsgrondslagen

De rechtsgrondslagen hiervoor zijn: uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6, lid 1, punt b AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f AVG) bij efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden.

7. Overige

a) Trusted Shops

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Deze beschermt, in het geval van een belangenafweging, onze dwingende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod conform artikel 6, lid 1, punt f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Duitsland.

Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert. De toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk zeven dagen na uw laatste bezoek aan onze website automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst.

 

VI. Rechten van betrokkenen

Als u een betrokkene in de zin van artikel 4, lid 1 AVG bent, hebt u bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform AVG de volgende rechten: De volledige wetstekst van de hierna genoemde rechten vindt u hier:

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf?__blob=publicationFile&v=44

1. Recht op bevestiging en inzage

Onder de in artikel 15 AVG bepaalde voorwaarden hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om gratis inzage en een kopie te verkrijgen van die persoonsgegevens.

2. Recht op rectificatie

Onder de in artikel 16 AVG bepaalde voorwaarden hebt u het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

3. Recht op gegevenswissing

Onder de in artikel 17 AVG bepaalde voorwaarden hebt u het recht van ons onverwijld wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de in artikel 17 AVG genoemde gevallen van toepassing is en wanneer de verwerking niet noodzakelijk is.

4. Recht op beperking van de verwerking

Onder de in artikel 18 AVG bepaalde voorwaarden hebt u het recht van ons beperking van de verwerking te verkrijgen.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder de in artikel 20 AVG bepaalde voorwaarden hebt u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, indien aan de overige voorwaarden in artikel 20 AVG is voldaan.

6. Recht van bezwaar en toestemming

U hebt het recht om een aan ons verleende toestemming voor verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Stuur uw bezwaar aan bovengenoemde contactadressen.

7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

8. Recht van bezwaar

Onder de in artikel 21 AVG bepaalde voorwaarden hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. Als de voorwaarden voor een doeltreffend bezwaar zijn vervuld, moeten wij de verwerking staken. Bovenstaand algemeen recht van bezwaar geldt voor alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG worden verwerkt.

Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

9. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Neem voor vragen of voor het uitoefenen van de genoemde rechten contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

datenschutz@crb-gmbh.de

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Duitsland, e-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

 

VII. Opslagperiode voor persoonsgegevens, wissing

Wij wissen persoonsgegevens wanneer opslag voor de vervulling van de oorspronkelijke doeleinden niet meer nodig is en er geen wettelijke bewaartermijnen meer bestaan. De wettelijke bewaartermijnen zijn bepalend voor de duur van de opslag van persoonsgegevens. Na het verstrijken van de termijn worden de gegevens routinematig gewist. Wanneer er bewaartermijnen bestaan, wordt de verwerking beperkt door middel van het afschermen van gegevens.

 

VIII. Wijziging van deze privacyverklaring

Om onze diensten te verbeteren, ontwikkelen we onze website continu verder. Wij houden deze privacyverklaring actueel en passen deze aan wanneer dit nodig is. Uiteraard stellen wij u tijdig in kennis van eventuele wijzigingen aan deze privacyverklaring. Dit doen wij bijv. door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt. Indien wij extra toestemming van u nodig hebben om uw gegevens te verwerken, zullen wij hier vanzelfsprekend om vragen voordat de wijzigingen in kracht treden.

 

Versie van deze privacyverklaring: september 2019

Herroepingsinstructie

Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (§ 13 BGB).

 

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de datum van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u

 

CRB Analyse Service GmbH

Bahnhofstrasse 14
37181 Hardegsen
Duitsland

Telefoon: + 49 5505 94 09 80
Fax: + 49 5505 94 09 82 60
E-mail: labor@crb-gmbh.de

 

door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een fax of een e-mailbericht) te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere methode van levering dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden hebt gekozen) uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde methode als die u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten aan deze terugbetaling verbonden.

Wanneer u hebt verlangd dat wij u binnen de herroepingstermijn diensten leveren, dan bent u ons een redelijk bedrag naar rato verschuldigd voor de geleverde diensten tot het moment waarop u ons hebt geïnformeerd dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

Conform § 356 Absatz 4 BGB komt het herroepingsrecht ook te vervallen, wanneer wij de dienst volledig hebben geleverd en pas met de uitvoering van de dienst zijn begonnen nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt verklaard afstand te doen van uw herroepingsrecht zodra wij de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

 

Voorbeeldformulier herroeping

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en aan ons toezenden.)


Aan

CRB Analyse Service GmbH

Bahnhofstrasse 14
37181 Hardegsen
Duitsland

Fax: + 49 5505 94 09 82 60
E-mail: labor@crb-gmbh.de

 

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de levering van de volgende diensten: __________________________

Besteld op (*) ___________________
Ontvangen op (*) ________________
Naam van de consument(en): __________________________________
Adres van de consument(en): __________________________________
___________________________________
___________________________________

_________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij inzending op papier)

 

Datum

_________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Geschillenregeling

Via de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ stelt de Europese Commissie een platform beschikbaar om geschillen buitengerechtelijk te beslechten conform artikel 14, lid 1 van EU-verordening nr. 524/2013.

Ons e-mailadres is: labor@crb-gmbh.de

Wij zijn niet bereid en ook niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een consumentengeschillenbeslechtingsorgaan.

Asbestanalyse0

Betrouwbare asbestanalyse met behulp van scanelektronenmicroscopie, SEM/EDXBESTEL NU!

Ik geef u graag advies!

 • Tel.: +49 (0) 5505 // 940 98-0
 • Fax: +49 (0) 5505 // 940 98-260

Nieuws

17 apr. 2024

Gevaarlijke deeltjes: Australië verbiedt werkbladen van kwartscomposiet

Vanaf juli 2024 is de productie, verwerking, levering en installatie van kwartscomposiet (ook bekend als steencomposiet) verboden in Australië — een materiaal dat in dit land ook vaak wordt gebruikt voor de productie van keukenplaten. Met dit besluit volgden de ministers van Arbeid van de Australische staten een aanbeveling van het nationale agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk. Lees meer over

9 apr. 2024

Beeldschermtraining „Bemonstering van drink- en zwembadwater” in Hannover

Op 23 april 2024 biedt het beeldschermbureau in Hannover een basis- en bijscholing over het onderwerp „Bemonstering van drink- en zwembadwater”. Als lid van de Association of German Investigation Laboratories e.V. (vdu) willen wij uw aandacht vestigen op dit interessante evenement. Lees meer over

13 mrt. 2024

Vervolgverslag: DCONex 2024

In januari 2024 kwamen de bouwvervuilingsexperts opnieuw samen op DCONex. Het CRB-team was ook weer aanwezig op het handelscongres en de beurs. Deze keer niet alleen met een eigen beursstand, maar ook op het podium: onze collega Dr. Gunnar Ries modereerde het lezingenblok "Current issues in asbest analysis" en onze laboratoriummanager Dr. Stefan Pierdzig gaf een lezing over de basisprincipes van asbestanalyse als onderdeel van deze sessie. Lees meer over