Naar huis > Overzicht van analytische diensten > Asbestanalyse, asbesttest
Asbestanalyse - CRB

Asbestanalyse

Wij bieden alle gangbare tests voor de analyse van materiaalmonsters, stofmonsters, luchtmonsters van binnenluchtmetingen en werkplekmetingen, vloeistoffen en wegbekledingen, asfalt- en steenmonsters voor asbest en zijn een onafhankelijk testlaboratorium geweest. op het gebied van asbestanalyse sinds 1992 is actief.

Analysediensten: asbest testen om uw monsters te testen:

Wij testen deze materialen op asbest en zo geeft u opdracht voor een analyse

Waar in huis worden asbest of kunstmatige minerale vezels aangetroffen?

 

Algemene informatie over asbest

 

De term asbest verwijst naar een groep van zeer resistente en niet-ontvlambare mineralen met vezelachtige structuur. Tot het begin van de jaren negentig werden ze voornamelijk gebruikt voor thermische isolatie of brandbeveiliging. Asbest komt voor in remblokken en koppelingen, in elektrische apparaten, in machines en technische installaties, in verwarmingssystemen en vooral in veel gebouwen als bouwmateriaal. Asbestvezels die de longen binnendringen, kunnen asbestose, verharding en littekens van bindweefsel veroorzaken en kanker veroorzaken. Ondertussen is aangetoond dat asbestsubstituten zoals kunstmatige minerale vezels, KMV, kanker veroorzaken.

 

Voordelen asbesttest door SEM/EDX

 

 

 

Verdere informatie over analyse van materiaalmonsters en stofmonsters volgens richtlijnen VDI 3866 blad 5:2017-06, VDI 3877 blad 1


 

Analyse van materiaalmonsters en stofmonsters volgens richtlijnen VDI 3866 blad 5 (2017-06), VDI 3877 blad 1

Analyse van materiaalmonsters en stofmonsters volgens richtlijnen VDI 3866 Blad 5 (2017-06), VDI 3877 Blad 1. Asbest is te vinden op veel plaatsen in het huis. De volgende lijst beweert niet volledig te zijn.
Voorbeelden voor de studie van verschillende materialen zijn te vinden onder het menu-item

Casestudies Asbestanalyse


Vaste asbestproducten (asbestcement, eternit)

 • Dakbedekking - gegolfde en platte panelen
 • Gevelbekleding
 • Leidingen voor alle gebieden van de civiele techniek en de bouw
 • Ventilatiebuizen en rookgaskachels van gaskachels
 • Tuinartikelen zoals bloembakken, vensterbanken

Bouwen chemische producten


Zwakke gebonden asbestproducten

Asbestanalyse van meetfilters uit metingen binnenlucht, analyse van vloeistoffen

Asbestanalyse van meetfilters van binnenluchtmetingen, analyse van vloeistoffen

Evaluatie van meetfilters (lucht, water) op asbest en kunstmatige minerale vezels volgens de richtlijnen VDI 3492/VDI 3861 Bl. 2/BGI 505-46/ISO 14966 meting
binnenlucht // Goedkeuring meting // Succescontrole meting // Status quo meting

naar prijslijst Asbestanalyse Luchtfilters, vloeistoffen

Voor binnenluchtmetingen en andere monsternemingen laten wij uitsluitend partnerlaboratoria of ingenieursbureaus/expert kantoren op locatie in bedrijf nemen.
Er is er toch zeker ook een bij u in de buurt. Praat met ons! U kunt gebruik maken van ons contactformulier in de rechterbovenhoek.

Kamerluchtmetingen volgens Richtlijn VDI 3492, ISO 14966

In overeenstemming met de

 • asbestrichtlijnen van de deelstaten – “Richtlijn voor de evaluatie en revalidatie van zwak gebonden asbestproducten in gebouwen”

zijn noodzakelijk voor het succes van asbest renovaties en voor het aantonen van de effectiviteit van voorlopige maatregelen Voor het uitvoeren van metingen van de concentratie van asbestvezels in de kamerlucht. Deze metingen worden uitgevoerd overeenkomstig

 • Richtlijn VDI 3492 “Meting van luchtverontreiniging binnenshuis – Meting van immissies – Meting van anorganische vezeldeeltjes – Microscopische scanelektronenmethode”

Werkplekmetingen volgens DGUV Informatie 213-546 (voorheen BGI 505-46)

Volgens de specificaties van het

 • Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het werk: Asbest: Regulering ter bescherming van werknemers in de Bondsrepubliek Duitsland

en Europese regelgeving

 • RICHTLIJN 2009/148/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 november 2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan asbest op het werk

zijn metingen op de werkplek overeenkomstig

 • DGUV Informatie 213-546 (voorheen BGI 505-46 en respectievelijk ZH1/120.46): Analysemethoden voor de afzonderlijke bepaling van concentraties van inadembare anorganische vezels in werkgebieden – microscopisch scanproces van elektronen.

Emissiemetingen volgens richtlijn VDI 3861

Bepaling van lage aantallen anorganische vezelige deeltjes in stromende, droge stofgasmengsels, bv. in schoorstenen, leidingen en leidingen volgens richtlijn VDI 3861, blad 2 “Meting emissies – Meting anorganische vezelige vezels deeltjes in het stromend zuiver gas - Scanning elektronenmicroscopisch procédé”


Asbest in vloeistoffen

De analyse van asbest in vloeistoffen wordt uitgevoerd overeenkomstig richtlijn VDI 3492 “Meting van onzuiverheden binnenlucht — Meting van immissies — Meting van anorganisch vezelig deeltjes — microscopische procedures voor het scannen van elektronen”

Analyse van asbestbevattende pleisters, plamuren en tegellijmen in gebouwen

Analyse van asbest bevattende pleisters, vulstoffen en tegellijmen in gebouwen

Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van asbestbevattende pleisters, vulstoffen en tegellijmen volgens de richtlijnen VDI 3866, blad 5:2017-06, IFA/BIA-procedure 7487, discussiepaper VDI/Gesamtverband Pollutant Revalidatie, SBH Methode

naar de prijslijst asbestanalyse pleisters, vulstoffen

“SBH-methode”

 

De “SBH-methode” is een door Schulbau Hamburg ontwikkeld proces dat wordt gebruikt voor de analyse van asbest bevattende pleisters en plamuren. Individuele of gemengde monsters
worden bij 450 °C verasd en met zuur behandeld om asbest in het monster te verrijken.

 

De “SBH-methode” is sinds juni 2017 opgenomen en beschreven in Richtlijn VDI 3866, blad 5 en in dediscussienota van de VDI und Gesamtstoffsanierung e.V. over exploratie, evaluatie en rehabilitatie van asbest bevattende pleisters, vulstoffen en tegellijmen in gebouwen van Juni 2015 verdiept.

 

De “SBH-methode” is geen geldige en geaccepteerde testprocedure, noch bestaat er een exacte beschrijving van de procedure. Onderzoeken van pleisters, plamuren en tegellijmen worden uitgevoerd in overeenstemming met richtlijn VDI 3866, blad 5:2017-06

Verborgen producten zoals vulstoffen, tegellijmen en pleisters

Onlangs zijn verborgen producten zoals vulstoffen, tegellijmen en pleisters steeds meer de aandacht gevestigd. Asbest werd er vaak in zeer kleine hoeveelheden aan toegevoegd om de verwerkingseigenschappen van het product te verbeteren. Tegenwoordig worden de asbestbevattende plaatsen vaak onder behang aangetroffen of zijn ze slechts zeer selectief aanwezig, zoals bijvoorbeeld in het geval van geputte kabelsleuven. Deze geheime producten vormen een aanzienlijk gevaar voor iedereen die ze per ongeluk en/of onjuist verwerkt, en er kunnen aanzienlijke vezelvrijgave zijn. Met name gebouwen die volgens het absolute verbod op asbest in 1993 zijn gebouwd of gemoderniseerd/gerenoveerd, worden vermoed, maar in ieder geval tot 1995.


Bijzondere eisen voor laboratoriumanalyse

Aangezien de te onderzoeken pleisters, vulstoffen en tegelkleefstoffen een asbestgehalte van < 1% hebben. Indien het asbest in het monstermateriaal aanwezig kan zijn in een polymere matrix of als het asbest wordt gedekt door andere polymere toeslagen, wordt de monstermateriaal moet worden voorbereid voor laboratoriumanalyse door homogenisering, asing en zuurbehandeling. Aangezien de productie van gemengde monsters (zie ook de “SBH-methode”, een analytische regeling die in de Hanzestad Hamburg is ingevoerd voor de studie van schoolgebouwen) zinvol is om de analysekosten te verlagen, kan het mengen van monsters echter leiden tot verdere verdunning van het asbestgehalte in het laboratoriummonster. Gebruik analysemethoden met een detectielimiet van minder dan 0,01%.


Mogelijkheden voor analyse van asbestpleisters, stopverfverbindingen en tegellijmen

Hier zijn 2 soorten onderzoek, die zijn gebaseerd op de VDI 3866, blad 5:2017-06. De VDI 3866 houdt rekening met de vereisten van IFA/BIA-procedure 7487:1997-04 en ISO 22262-2:2014-09


1. Kwalitatief onderzoek volgens VDI 3866, blad 5:2017 -06

Bereiding: as, zuurbehandeling, filtratie uit een suspensie op een kernporiënfilter.
Resultaat kwalitatief met een massaschatting van de hoeveelheid fractie asbest volgens de massa-inhoudsklassen van VDI 3866, blad 5, detectielimiet van de methode 0,001 massaprocent.


2. Kwantitatief onderzoek volgens VDI 3866, blad 5:2017-06 op basis van IFA/BIA-methode 7487

Bereiding: asbehandeling, zuurbehandeling, filtratie uit een suspensie op een kernporiënfilter.
Resultaat kwantitatief met een indicatie van de asbestconcentratie in massaprocent. Detectiegrens van de methode 0,001 massaprocent.

 

 

Bovenaan pagina


Normen en richtlijnen voor de analyse van asbest

 

Vrije werken zoals Technical Rules for the handling of gevaarlijke stoffen, TRGS, zijn te vinden in onze
Download gebied

Normen en richtsnoeren voor de analyse van asbest

Onderzoek van materiaalmonsters, stofmonsters

 • ISO 22262-1:2012-07 – Luchtkwaliteit - Vaste stoffen - Deel 1: Bemonstering en kwalitatieve bepaling van asbest in commerciële technische producten
 • ISO 22262-2:2014-09 – Luchtkwaliteit - Vaste stoffen - Deel 2: Kwantitatief bepaling van asbest met gravimetrische en microscopische methoden
 • DIN ISO 22309:2015-11 – Micro-Berge-analyse - Kwantitatieve analyse door middel van energiedispersieve spectroscopie (EDS) voor elementen met atoomnummer 11 (Na) of hoger (ISO 22309:2011)
 • VDI 3866 blad 1:2000-12 – Bepaling van asbest in technische producten - Basisprincipes - Bemonstering en voorbereiding van monsters
 • VDI 3866 Blad 5:2004-10 – Bepaling van asbest in technische producten - Scanning elektronenmicroscopisch proces
 • VDI 3866 Blad 5:2017-06 – Bepaling van asbest in technische producten - Scanning Electronn Microscopische methode
 • VDI 3877 vel 1:2011-09 – Meet binnenverontreinigingen - Meet vezelstof afgezet op oppervlakken - Bemonstering en analyse (SEM/EDX)
 • VDI 3877 vel 2:2014-12 – Meting van binnenvervuiling - Meting van vezelstof op oppervlakken - Bemonsteringsstrategie en evaluatie van de resultaten
 • IFA/BIA-methode 7487 (IFA-werkboek, index 7487):1997-04 - Methode voor de analytische bepaling van het lage gehalte aan asbestvezels in poeders, poeders en stof met behulp van SEM/EDX.

Onderzoek van luchtmonsters, vloeistoffen

 • ISO 14966:2002-11 – Atmosferische lucht - Bepaling van de vezelconcentratie van anorganische vezeldeeltjes - Microscopische scanelektronenmethode
 • VDI 3492:2013-06 – Meten van luchtverontreiniging binnenshuis - Meetmetingen - Meten van anorganische vezeldeeltjes - Microscopische scanelektronenmethode
 • VDI 3861 vel 2:2008-01 - Emissies meten - Meten van anorganische vezeldeeltjes in stromend zuiver gas - Scanning elektronenmicroscopische methode
 • DGUV Informatie 213-546 (voorheen BGI 505-46 of ZH1/120.46) - Analysemethode voor afzonderlijke bepaling van concentraties van inadembare anorganische vezels in werkgebieden – Scanning elektronenmicroscopische procedure

Reglementen

 • TRGS 517:2013-02 – Activiteiten met potentieel asbest minerale grondstoffen en mengsels en producten daarvan
 • TRGS 519:2014-01 – Asbest: sloop-, rehabilitatie- of onderhoudswerkzaamheden
 • TRGS 905:2016-03 – Lijst van kankerverwekkende, mutagene of toxische stoffen van gevaarlijke stoffen voor de voortplanting
 • Regulation: 2015-03 – Verordening inzake bescherming tegen gevaarlijke stoffen (Gevaarlijke Stoffen Ordinance – GefstoffV)

Algemene informatie

Asbestanalyse0

Betrouwbare asbestanalyse met behulp van scanelektronenmicroscopie, SEM/EDXBESTEL NU!

Ik geef u graag advies!

 • Tel.: +49 (0) 5505 // 940 98-0
 • Fax: +49 (0) 5505 // 940 98-260

Nieuws

21 dec. 2023

Recensie: Berlin Builders Day 2023

Eind november nam CRB deel aan de 2e bouwdag in het oude Hubertusbad in Berlijn-Lichtenberg. De centrale onderwerpen van het evenement waren de huidige uitdagingen waarmee de bouwsector wordt geconfronteerd op het gebied van de circulaire economie en de ecologische bouw- en verwarmingsrevolutie. Lees meer over

13 dec. 2023

Vervolgverslag: Forum asbest en andere gevaarlijke stoffen 2023

In november kwamen vertegenwoordigers van de asbestindustrie weer bijeen in het Haus der Technik in Essen. Natuurlijk kon CRB het 32e Forum over Asbest en Andere Gevaarlijke Stoffen in Technische Installaties en Gebouwen niet missen. We waren aanwezig met onze eigen informatiestand, wisselden ideeën uit met andere deskundigen en luisterden naar de boeiende presentaties. Lees meer over

1 sep. 2023

Onderschatte blootstelling aan asbest: veel doe-het-zelvers brengen zichzelf onbewust in gevaar

"Waarschuwing voor 'asbestgolf': 9,4 miljoen woongebouwen in Duitsland zijn 'asbestvallen' bij renovatie" - dit was de titel van een persbericht dat onlangs werd gepubliceerd door de Industriebond voor Bouw, Landbouw en Milieu (IG BAU), die een informatieoffensief over het onderwerp asbest lanceerde. Wij verwelkomen de brede push van IG BAU en de huidige grote publieke aandacht voor het onderwerp asbest en willen graag enkele, vanuit ons oogpunt, belangrijke aanvullingen doen op de huidige berichtgeving. Lees meer over