Logo

Verwering van asbestcement: komen er vezels vrij uit oude asbestdaken?

Verwering van asbestdakenHet verbod op asbest is in Duitsland al bijna 30 jaar van kracht. Dit betekent ook dat gewone asbestproducten zoals vezelcement sinds die tijd zijn blootgesteld aan verwering, vooral in openluchtgebieden. Wat dit betekent voor het materiaal en het mogelijk vrijkomen van vezels is nu onderzocht door een Noors onderzoeksteam [Ervik et al. 2021].

Daartoe werden monsters van asbestcementdaken van ongeveer 50 jaar oud onderzocht. Zowel in de vegetatie als in watermonsters uit de goten werden asbestvezels aangetroffen. Bovendien werden blootliggende verweerde vezels aangetroffen op de weerzijde van het asbestcement, terwijl deze niet werden waargenomen op de beschermde onderzijde.

Parallelle luchtmonsters benedenwinds van de daken waren onopvallend. Vermoedelijk worden de blootgelegde verweerde vezels voornamelijk door regenwater gemobiliseerd.

Ook al gelden de resultaten strikt genomen voor de klimatologische omstandigheden in Noorwegen en waren de onderzochte daken ongeveer 50 jaar oud (in Noorwegen is sinds 1984 een verbod op asbestcement als dakbedekking van kracht), toch kan men hier veel leren over het gedrag van deze dakbedekking op lange termijn. In principe zouden de bevindingen ook van toepassing moeten zijn op andere landen, zoals Duitsland, waar asbestdaken ook al tientallen jaren aan het weer zijn blootgesteld.

Een meer gedetailleerde bespreking van "Verwering van Asbestdaken" is gepubliceerd door onze collega Dr. Gunnar Ries in een uitgebreid technisch blogartikel op scilogs.spektrum.de.

 

De oorspronkelijke studie:

Ervik, T., Eriksen, S. & Graff, P., Mobilization of asbest fibers by weathering of a corrugated asbest cement roof, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 18 (3), 110-117, 2021.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)