Logo

Vervolgverslag: DCONex 2024

In januari 2024 kwamen de experts op het gebied van verontreinigende stoffen in gebouwen opnieuw bijeen tijdens DCONex. Het snelgroeiende evenement werd dit jaar voor het eerst gehouden in het Messe und Congress Centrum Halle Münsterland (MCC) in Münster. Het CRB-team was opnieuw aanwezig op het vakcongres en de vakbeurs. Deze keer niet alleen met een eigen beursstand, maar ook op het podium: onze collega Dr. Gunnar Ries modereerde het lezingenblok "Current issues in asbest analysis" en in deze sessie gaf onze laboratoriummanager Dr. Stefan Pierdzig een lezing over de basisprincipes van asbestanalyse.

Natuurlijk hebben we ook geluisterd naar de andere specialistische presentaties over innovaties op het gebied van asbest. We hebben een aantal belangrijke onderwerpen van DCONex 2024 voor u samengevat in dit vervolgverslag:

Asbestanalyse: Grote belangstelling bij DCONex 2024

CRB-presentatie over asbestanalyse tijdens DCONex 2024

Veel mensen uit de praktijk weten weinig over de processen in laboratoria en de problemen bij analyses. Omdat er zoveel belangstelling was voor de huidige problematiek van asbestanalyse, moest het themablok op korte termijn verplaatst worden naar een grotere zaal.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe eisen gesteld aan asbestanalyses, omdat verschillende asbestsoorten in beeld zijn gekomen. Bijvoorbeeld asbest in wegdekken vanaf 2007 en verborgen asbestproducten zoals tegellijm, pleisters en egalisatiemiddelen vanaf 2015.

Hoe worden monsters geanalyseerd op asbest?

In Duitsland wordt asbest voornamelijk geanalyseerd met een rasterelektronenmicroscoop en energiedispersieve röntgenmicroanalyse (SEM/EDX). In Frankrijk daarentegen wordt meestal de transmissie-elektronenmicroscoop (TEM) met EDX en eventueel elektronendiffractie gebruikt. Afhankelijk van het te testen materiaal zijn verschillende richtlijnen en detectiegrenzen relevant en worden verschillende prepareermethoden en onderzoeksprocedures gebruikt.

Welke soorten asbestvezels zijn er?

Er kunnen drie soorten asbestvezels worden onderscheiden op basis van hun eigenschappen. De classificatie kan ook helpen bij de beoordeling van zogenaamde geogene asbestvezels.

Vezel type A:

 • Vezels met een zeer hoge lengte-diameterverhouding (> 20:1)
 • Duidelijk herkenbare lengtesplitsing en splitsing aan de vezeleinden
 • Hieronder vallen vezels met een diameter kleiner dan 1 µm.
 • Typisch voor technisch gebruikte asbestvezels (chrysotiel, amosiet of crocidoliet)

Vezel type B:

 • Vezels zijn meestal langstelig prismatisch met parallelle lengteranden
 • Lengte-diameter verhouding van 10:1 tot 20:1
 • Zelden splijten aan de uiteinden
 • Vaak amfiboliet zoals actinoliet, tremoliet of anthofylliet
 • Komen meestal in het materiaal terecht als technische additieven in chemische producten voor de bouw of via minerale vulstoffen zoals onzuivere marmers

Vezel type C:

 • Meestal kort gesteelde of kort prismatische asbestvezels
 • Lengte-diameterverhouding van 3:1 tot 10:1
 • Overlangse splijting is vaak zichtbaar, maar geen splijting aan de vaak afgeronde vezeleinden
 • Typisch voor amfibool asbest zoals actinoliet, tremoliet, anthofylliet en gruneriet (amosiet)
 • Meestal te wijten aan mechanische spanning van voornamelijk niet-vezelige accessoire (in het geval van amfibolieten zelfs rotsvormende) asbestmineralen, zoals gevonden in verschillende basische gesteenten

Geogeen asbest in bouwmaterialen

DCONex 2024 lezingzaal

Asbest wordt als "geogeen" beschouwd als het niet opzettelijk aan bouwmaterialen is toegevoegd om een specifiek effect te bereiken. In plaats daarvan zijn het "onzuiverheden" van bijvoorbeeld aggregaten waarin ze van nature voorkomen. Geogeen asbest behoort meestal tot vezelcategorie B of C.

Tijdens DCONex werd onder andere gesproken over de huidige juridische situatie met betrekking tot geogeen asbest, de specifieke uitdagingen voor asbestanalyse en het gevarenpotentieel. Veel is nog onduidelijk en moet verder worden uitgewerkt.

In welke bouwmaterialen kan geogeen asbest voorkomen?

Geogene asbest kan voorkomen in magmatische basisgesteenten zoals basalt, diabaas of gabbro. Ze kunnen ook voorkomen in metamorfe gesteenten, bijvoorbeeld in geserpentiniseerde ultrabasische gesteenten of in onzuivere marmers gevormd uit kalksteen met silicaatcomponenten. Als deze minerale grondstoffen worden verwerkt, bestaat het risico dat het asbest dat erin opgesloten zit, vrijkomt als respirabele vezels.

Als deze grondstoffen worden gebruikt als aggregaten voor de productie van bouwmaterialen, kan het asbest dat ze bevatten als "meelifters" in de bouwproducten terechtkomen. Geogene asbest kan bijvoorbeeld worden aangetroffen in pleister, tegellijm en egalisatiemiddelen, maar ook in PVC-vloerbedekkingen en andere producten waarin overeenkomstige minerale aggregaten worden gebruikt.

Asbestvezels kunnen ook vrijkomen bij tunnelbouw in de Alpenlanden of gebieden met een vergelijkbare geologie. Steenhouwers moeten zich ook dienovereenkomstig beschermen bij het werken met natuursteen.

Meer DCONex onderwerpen in een oogopslag

In verband met asbestanalyse werden tijdens DCONex 2024 ook de analysegrenzen besproken. De kwaliteitscontrole van laboratoria door middel van geheime monsterverzending en het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de analyse van asbestmonsters werden ook besproken. Andere onderwerpen op het vakcongres waren

 • Nieuws over het Besluit Gevaarlijke Stoffen (het is nog onduidelijk wanneer dit eindelijk wordt aangenomen).
 • Verlaging van de grenswaarden voor asbest op de werkplek
 • String sanering in de praktijk
 • Sanering van verontreinigingen in monumentale gebouwen
 • Recycling van koolstof en textielbeton
 • Juridische relatie opdrachtgever - ontwerper - aannemer

Als je meer details over dit onderwerp wilt lezen, raden we je de gedetailleerde blogartikelen van onze collega Dr. Gunnar Ries aan:

Korte samenvatting van DCONex 2024

Het gespecialiseerde congres over het thema verontreinigingsbeheer maakte indruk met zijn aangename nieuwe locatie en brede scala aan onderwerpen. Natuurlijk waren we vooral enthousiast over asbestanalyse, dat voor het eerst een eigen themablok kreeg. Het was leuk om als moderator en spreker onze expertise te delen met het gespecialiseerde publiek en om bezoekers op onze stand te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. We kijken nu al uit naar de volgende DCONex op 28 en 29 januari 2025.

CRB stand op DCONex 2024