Logo

VDU-opleiding „LAGA PN 98” in Hannover

Op 24 september 2019 biedt het beeldschermkantoor in Hannover een opleiding aan over het thema „LAGA PN 98”. Als lid van de Vereniging van Duitse onderzoekslaboratoria e.V. (vdu) wijzen wij op deze interessante gebeurtenis.

LAGA PN 98 — belangrijke expertise op het gebied van afvalbemonstering

Zelfs op professioneel niveau bundelt vdu de belangen van particuliere laboratoria en organiseert daarom regelmatig erkende opleidingen uit verschillende disciplines. Zoals bepaald in de Stortplaatsverordening (DePV) mag de bemonstering alleen worden uitgevoerd door personen die over de nodige deskundigheid of deskundigheid beschikken overeenkomstig de richtlijn „LAGA PN 98”.

Om precies deze kennis theoretisch en praktisch over te brengen, Mr. Dipl. - Geol treinen. Bruno Rütten heeft interesse in afvalbemonstering op bovengenoemde datum. De heer Rütten is specialist op het gebied van bemonstering bij de Duitse accreditatie-instantie (DAKKs) en een jarenlange deskundige op het gebied van bodem- en grondwaterbescherming.

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om het aandeel van de bemonstering in de meetonzekerheid van het resultaat van de test te bepalen en te bevestigen.

De vdu bevestigt de succesvolle deelname van de opleiding met een certificaat.

Meer informatie over het programma en het inschrijvingsformulier vindt u in deuitnodigingsflyer van de vdu (PDF, 279 KB). Registratie deadline is 6 september 2019.