Logo

VDU-training over het onderwerp „LAGA PN 98” opnieuw in Hannover in 2020

Het VDU-kantoor in Hannover zal op 10 juni 2020 training aanbieden over het onderwerp „LAGA PN 98”. Als lid van de Association of German Research Laboratories e.V. (vdu) wijzen we graag op deze interessante gebeurtenis.

LAGA PN 98 — belangrijke expertise voor afvalbemonstering

De VDU bundelt ook de belangen van particuliere laboratoria op professioneel niveau en organiseert daarom regelmatig erkende trainingen uit verschillende specialistische gebieden. Zoals bepaald in de stortverordening (DePV) mag de bemonstering alleen worden uitgevoerd door personen die over de vereiste specialist of expertise beschikken in overeenstemming met de richtlijn „LAGA PN 98”.

Om deze kennis theoretisch en praktisch over te brengen, Mr. Dipl. Geol is aan het trainen. Bruno Rütten is geïnteresseerd in afvalbemonstering op de bovengenoemde datum. De heer Rütten is een monsternemingsspecialist bij de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) en een jarenlange expert op het gebied van bodem- en grondwaterbescherming.

Als onderdeel van de sectie praktische training hebben deelnemers de mogelijkheid om het aandeel van de bemonstering in de meetonzekerheid van het studieresultaat te bepalen en te bevestigen.

De Vdu bevestigt succesvolle deelname aan de training met een certificaat.

De kosten van dit jaar om deel te nemen aan de training bedragen:

  • €250 voor VDU-leden
  • 330€ voor externe deelnemers

Meer informatie over het programma en het registratieformulier vindt u in de uitnodigingsflyer van de VDU. De deadline voor registratie is 30 april 2020.