Logo

Omgaan met asbest: onwetendheid beschermt niet tegen straf - eerst controleren, dan saneren

Rechtszaken: Zware boetes voor onjuiste asbestsaneringen

Onzorgvuldig omgaan met asbest is strafbaar en gevaarlijk Telkens weer moeten aannemers en doe-het-zelvers zich voor de rechter verantwoorden wegens niet-naleving van werk- en milieubeschermingsmaatregelen in verband met asbest.

Onlangs nog hebben politieagenten in Marktoberdorf (Allgäu) gezien hoe bouwvakkers op patrouille de asbesthoudende eternieten buitenbekleding van een gebouw verwijderden zonder de nodige beschermende maatregelen te nemen. Als gevolg daarvan werd een strafrechtelijk onderzoek tegen de aannemer ingesteld.

In een andere recente zaak werd een voormalige aannemer door de rechtbank van Singen veroordeeld tot een boete van 36.000 euro en twee jaar voorwaardelijk. Hoewel er volgens een eerder ingewonnen deskundigenonderzoek een vermoeden van asbest bestond, had het bouwbedrijf bij de demontage van dakpanelen niet alle beschermende voorzorgsmaatregelen voor de omgang met asbest genomen. Hoewel de arbeiders beschermende kleding droegen, was er volgens getuigen geen aparte pauzeruimte, geen geschikte stofzuiger en geen behoorlijke afzetting van de bouwplaats. Bovendien lag er een onevenredig groot aantal kapotte dakpanelen op het terrein.

Pas op voor valse vaklui en asbestfraudeurs

Terwijl sommige klusjesmannen en doe-het-zelvers uit onwetendheid verkeerd omgaan met asbest of de gevaarsituatie verkeerd inschatten, zijn er ook oplichters die huiseigenaren en bewoners onder druk willen zetten om asbest te laten verwijderen. De politie van Midden-Franken waarschuwt voor in het hele land optredende daders die zich voordoen als ambachtslieden. Vaak gaan ze als volgt te werk:

De oplichters:

  • gaan doelbewust en ongevraagd op eigenaren en - bewoners van huis aan
  • beweren dat dringende werkzaamheden nodig zijn aan huizen, garages of aanbouwsels
  • spreken over vermeende blootstelling aan asbest (zonder bewijs door middel van tests) om mensen bang te maken
  • beloven snel, relatief goedkoop werk (soms beginnen ze al tijdens het eerste gesprek en zonder een opdracht te plaatsen)
  • het werk ruw/onjuist uit te voeren en mogelijke gezondheidsrisico's te aanvaarden
  • eisen vervolgens aanzienlijk hogere prijzen (soms dreigen zij het puin gewoon te laten liggen).

De politie raadt daarom aan om nooit onaangekondigde werklui in huis of flat binnen te laten. Contracten mogen nooit onder tijdsdruk worden ondertekend of de diensten van dergelijke ambachtslieden mogen nooit vooraf worden betaald indien de bedrijven geen behoorlijke afvalverwerkingsdocumenten kunnen overleggen. In geval van twijfel moeten de betrokkenen contact opnemen met de politie en aangifte doen.

Gevaar van asbest niet zichtbaar met het blote oog

Het feit dat oude golfplaten (Eternit-platen) asbest bevatten en bij de ontmanteling ervan speciale veiligheidsmaatregelen vereisen, is thans bij velen bekend. Asbest werd echter tot het begin van de jaren negentig nog in tal van andere bouwmaterialen gebruikt en kan op de meest uiteenlopende plaatsen worden aangetroffen in huizen die gebouwd of gerenoveerd zijn vóór het verbod op asbest in 1993 werd ingevoerd (zie infografiek: Waar zit asbest verstopt in huis?). Aangezien de minuscule vezels alleen onder een microscoop te zien zijn, is het voor leken, en zelfs voor ervaren vaklui, vaak niet duidelijk welke bouwmaterialen met asbest verontreinigd zijn en welke niet. Om uzelf en anderen te beschermen tegen gezondheidsrisico's en hoge boetes, adviseren wij altijd: eerst laten onderzoeken op asbest, dan pas renoveren!

Bronnen:

https://www.allgaeuhit.de/Ostallgaeu-Marktoberdorf-Fahrlaessiger-Umgang-mit-Asbest-in-Marktoberdorf-article10043066.html

https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/umgang-mit-asbest-landet-vor-gericht-ein-verdachtsfall-wird-richtig-teuer;art372458,10759056

https://www.berliner-kurier.de/ratgeber/achtung-miese-handwerker-abzocke-polizei-warnt-bundesweit-vor-dreisten-asbest-betruegern-li.143727