Logo

Moratorium op de classificatie van HBCD-bevattende isolatiematerialen

In verband met de aanloopmoeilijkheden bij de uitvoering van de verordening die sinds 30 september 2016 van kracht is, heeft de Federale Raad tijdens zijn vergadering van 16 december 2016 een moratorium vastgesteld op de classificatie van HBCD-bevattende isolatiematerialen als gevaarlijk afval. Het landelijke moratorium schort nu de verordening die eind september 2016 in werking is getreden voor een jaar.

HBCD-bevattende isolatiematerialen kunnen daarom van begin januari tot eind december 2017 tijdelijk als ongevaarlijk afval worden verwijderd. Ongeacht dit moet de milieuvriendelijke verwijdering ervan in afvalverbrandingsinstallaties worden gewaarborgd.

Bron: Ministerie van Milieu, Energie en Klimaatbescherming van Nedersaksen