Logo

ARD-bijdrage: huurders met asbestproblemen met rust gelaten

Half januari meldde hetARD-tijdschrift „Kontraste” over gevallen van asbestrisico en huurders die alleen zijn met het probleem.

Het is niet ongebruikelijk dat huurders zelf kleinere bouwwerkzaamheden in hun huishouden uitvoeren en zich niet bewust zijn van de gevaren waarmee ze momenteel worden blootgesteld. Het is essentieel om erachter te komen of asbest in je eigen huis wordt aangetroffen. Het is slechts een testrapport van een geaccrediteerd laboratorium dat asbest in je eigen vier muren is geïnstalleerd.

Het complete contrastartikel over het onderwerp asbestgevaar vindt u hier:

Asbestgevaar: hoe huurders met rust worden gelaten | contrasten

Miljoenen huurders wonen in door asbest vervuilde woningen, vaak zonder het te weten. De EU wil tegen 2032 een asbestvrij Europa, en veel staten hebben al concrete actie ondernomen. In Duitsland, waar asbest schat dat 25% van alle woongebouwen door asbest wordt belast, loopt echter achter tijdens de renovatie. 27 jaar na het asbestverbod worden hier alleen aanbevelingen voor actie opgesteld over hoe het land en de huurders tot spoedig van asbest kunnen worden vrijgesteld. Er is een gebrek aan informatie, geld en wil om de doelen te bereiken. En dat is ook al is asbest een dodelijke gevaarlijke stof.