Logo

Arrest van het Hof: verbod op het maskeren van lijmresten die asbest bevatten

Bij de renovatie van asbesthoudende vloerbedekkingen blijven vaak asbesthoudende kleefresten achter nadat de vloerbedekkingen zijn gedemonteerd. Deze kleefstof mag niet alleen worden bedekt of afgedekt, aldus een uitspraak van de administratieve rechtbank van Arnsberg.

Eigenaren en beheerders van woningen hadden geklaagd dat ze van plan waren om asbestbevattende vloertegels in appartementen te vervangen door andere bekledingen. Verzoeksters wilden echter de asbestbevattende lijmresten na verwijdering van de vloerbedekking op hun plaats laten en deze slechts verzegelen of verbergen. In sommige appartementen is het werk al op deze manier uitgevoerd.

De verordening inzake gevaarlijke stoffen verplicht asbest testen van de lijm en verwijdering in geval van asbestbesmetting

De deelstaat Noordrijn-Westfalen was van deze procedure in kennis gesteld en de aanvragers ervan in kennis gesteld dat de verordening inzake gevaarlijke stoffen (GEFstoffV) en de relevante technische voorschriften. Deze documenten vereisen dat de lijm onder de platen ook moet worden onderzocht tijdens de revalidatie van asbestplaten . Als een asbestbelasting wordt gedetecteerd, moeten de resten van lijm ook worden verwijderd.

Asbest overlappende en verzegeling zijn verboden activiteiten (volgens GefstoffV)

De bovengenoemde appartementseigenaren en -managers zagen zichzelf in de wet met hun saneringsprocedure en gingen naar de rechtbank. De 6e kamer van de administratieve rechtbank te Arnsberg verwierp het beroep echter. Eén reden voor de beslissing: in de zin van de verordening inzake gevaarlijke stoffen wordt het afdekken of afdichten van asbestbevattende lijm geclassificeerd als verboden activiteiten op asbestbevattende delen van gebouwen.

De desbetreffende verbodsnorm van § 16 lid 2 zin 1 GefStoffV is hier van toepassing, hoewel de lijmresten door de geplande werkzaamheden niet worden veranderd of beschadigd. Voorwaarde is immers niet dat door de activiteit daadwerkelijk asbest vrijkomt: louter contact met de gevaarlijke stof is voldoende. Het abstracte gevaar voor personen is voldoende voor een verbod, en dit bestaat al bij werkzaamheden in de onmiddellijke gevarenzone van het asbest - dus ook bij het afdekken of afdichten van asbesthoudende kleefstof.

Coaten of bovenbouw verminderen het risico niet

Waarom zijn afdichtingslijm met asbest niet uitzonderlijk toegestaan sloop-, renovatie- of reparatiewerkzaamheden? — Deze categorie omvat alleen de ontmanteling of verwijdering van constructieve installaties (onderdelen). Bij het afdichten of bedekken van asbestbevattende lijmresten worden ze echter niet verwijderd. Bovendien zijn dit geen onderhouds- of renovatiewerkzaamheden in de zin van de verordening inzake gevaarlijke stoffen, aangezien het gevaar van het asbest dat lijm bevat ongewijzigd blijft. Na overlapping of afdichting kan het bestaan van de lijm die asbest bevat worden vergeten. Latere werkzaamheden of sloop van gebouwen kunnen leiden tot gevaren als gevolg van het per ongeluk en onopgemerkt vrijkomen van asbestvezels . Het probleem blijft dus bestaan, wat in strijd is met het doel van de verordeningen van de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Controleer voor renovatie: Lurken onder uw vloeren met asbestlijm?

Zoals uit de huidige rechterlijke uitspraak blijkt, is bij het repareren van asbestbevattende vloerbedekkingen een onderzoek van de onderliggende lijm verplicht. Asbestbevattende kleefstoffen worden vaak gevonden onder vierkante, heldere vellen stijve PVC- of PVC-rol. Het asbestgehalte kan oplopen tot 15%. Alleen een asbestanalyse van het testlaboratorium laat zien of en hoe sterk kleefstoffen aan asbest worden blootgesteld.

Meer hierover op onze website: Asbestanalyse van organische kleefstoffen

Bronnen voor de rechterlijke uitspraak:

https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Arnsberg_6-K-719017_Asbesthaltige-Klebstoffreste-duerfen-nicht-lediglich-ueberdeckt-oder-versiegelt-werden.news26746.htm?fbclid=IwAR0qNV36nCwzoeG-WnjzVq_R0-pqL9K8mVVsyDnjtIYmq6O4qNR7YrcIHZA

https://www.rechtsindex.de/recht-urteile/6267-asbesthaltige-klebstoffreste-duerfen-nicht-lediglich-ueberdeckt-oder-versiegelt-werden