Logo

Bepaling van asbest in pleisters, vulstoffen en tegellijmen — Nieuwe richtlijn VDI 3866, blad 5:2017 -06 tegenstrijdig

Spachtelmasse Asbest-AnalyseIn juni 2017 verliet Richtlijn VDI 3866, blad 5 de ontwerpfase van twee jaar en is geldig in de herziene versie. Met gedetailleerde beschrijvingen van bereidings- en onderzoeksmethoden voor individuele groepen stoffen biedt het zinvolle innovaties voor de praktijk in het asbestlaboratorium. Op basis van de beproefde BIA (IFA) -methode 7487 en ISO 22262-2 worden de bereidings- en analysemethoden beschreven, waarmee ook technische producten < 1% massa-asbest kunnen worden geanalyseerd met een geschatte detecteerbaarheid van 0,001% of beter.

Er zijn echter flagrante tegenstrijdigheden tussen bijlage B („Analyse van monsters met een laag asbestgehalte < 1%”) en het hoofdgedeelte van de richtlijn, met name wat betreft de dichtheid van de filterbezetting tijdens het testen van de suspensie en de vergroting die moet worden toegepast voor de detectie van dunne vezels van 0,2 µm.

Het is ook verrassend dat alle bepalingen in bijlage B bij de VDI niet in het ontwerp van 2015 zijn opgenomen en niet binnen twee jaar tot de definitieve versie in een herzien ontwerp zijn gepubliceerd, zodat bezwaren en een constructieve dialoog niet mogelijk waren.

Ondanks het feit dat de detectielimiet voor asbest met een factor 100 laag is, zijn kwalitatieve bevindingen met een schatting van het massagehalte nog steeds „geen bevindingen in de zin van GefstoffV om de onder- of overschrijding van de 0,1% grens te bepalen”. Uiteindelijk zijn alleen de complexe IFA (BIA) procedure 7487 en ISO 22262-2 beschikbaar voor dit doel.

Lees meer