Logo

Onderzoek van dakleer en papierafval voor asbest/KMV

ASBEST/KMV analyse wordt uitgevoerd volgens geaccrediteerde procedures in ons eigen laboratorium, de studie voor fenol index, PAK volgens EPA in samenwerking met partnerlaboratoria

Untersuchung von Dachpappe und Dachpappenabfällen auf Asbest / KMV

Volgens SBB (Sonderabfallgesellschaft Brandenburg Berlin mbH), „in het recente verleden waren er

  • een aantal aanwijzingen dat teerhoudend afval van dakbedekking wacht op verwijdering, dat bovendien wordt geladen met kankerverwekkende vezels. Het merendeel van de asbestvezels wordt gerapporteerd, maar kunstmatige minerale vezels (oude constructie) kunnen ook als verontreinigende stoffen aanwezig zijn.”

De SBB eist dat

  • „het bewijs van de vrijheid van vezels wordt geleverd voor elke partij dakbedekking die aan een verwerkingsbedrijf wordt geleverd. De geschikte testmethode (vanwege de detectielimiet) is de methode van het Instituut voor Arbeidsgezondheid en Veiligheid van de Duitse wettelijke Ongevallenverzekering Werkboek Meting van gevaarlijke stoffen, kernfiguur 7487 (de zogenaamde „BIA-methode”). of richtlijn VDI 3866, blad 5:2017 - 06

In feite kunnen dakplaten hoge concentraties asbest en/of minerale vezels hebben, deels in het 2-cijferige massabereik.

Dachpappen können hohe Asbest- und/oder Mineralfaser-Konzentrationen aufweisen.

Informatie van CRB voor het onderzoek van dakleer en afval van dakbedekking

Dakkarton kan hoge concentraties asbest en/of minerale vezels vertonen, deels in de 2-cijferige massa-bereik. Om redenen van veiligheid op het werk tijdens de monstervoorbereiding in het laboratorium onderzoekt CRB Analyse Service GmbH dakleer en papierafval als volgt:

  • Vooronderzoek van het materiaal na hete as bij 450° als spreidingspreparaat volgens richtlijn VDI 3866, blad 5:2017 -06 met een detectiegevoeligheid van 0,1% massa-% asbest /KMV - CRB Order nr. 111
    In geval van positieve resultaten wordt het onderzoek hier afgerond volgens een kosteneffectieve procedure, aangezien het asbestbewijs is vastgesteld.

  • Alleen in geval van negatieve resultaten is een vervolgonderzoek volgens VDI 3866, blad 5:2017 -06, aanhangsel B met een detectiegevoeligheid van 0,001 massa-% asbest/KMV - CRB-ordernr. 122+114

*Opgemerkt dient te worden dat bij een test volgens VDI 3866 de hete as rond de Factor 2-10 kan worden verrijkt in de as en dus kan worden gedetecteerd in ieder geval.

 

Nadere informatie over de verwijdering van asbestbevattend dakleer en papierafval is te vinden in deze bijsluiter van de Sonderabfallgesellschaft Brandenburg Berlin:

Asbest in dakpapier_merkblatt.pdf