CRB Analyse Service GmbH
 
Wasz partner w zakresie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej

 

Serdecznie witamy w firmie CRB Analyse Service GmbH!

Cieszymy się, że znaleźliście Państwo naszą stronę internetową. Znajdziecie na niej wstępne informacje w języku polskim dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz naszych usług z zakresu analityki. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy o skorzystanie z naszej angielskojęzycznej oferty bądź o kontakt telefoniczny. Chętnie udzielimy Państwu porady!

 

Laboratorium

 

Spółka CRB Analyse Service GmbH, założona w Hardegsen (Niemcy) w 1992 r., jest niezależnym, akredytowanym laboratorium badawczym zajmującym się głównie fluorescencyjną analityką rentgenowską oraz skaningową mikroskopią elektronową.

Od 20 lat obsługujemy klientów z zakresu przemysłu materiałów żaroodpornych, cementowych, szklanych, ceramiki technicznej, oraz eksploracji, handlu surowcami, a także biura inżynieryjne oraz zleceniodawców z sektora publicznego, dostarczając szybkich, wiarygodnych oraz uznawanych analiz.

 

Zarządzanie jakością

 

Wysokie wymagania stawiane pod względem jakości wyników analitycznych, szczególnie w zakresie pierwiastków śladowych, spełniamy dzięki stosowanym przez nas wewnętrznym procedurom - jak nasz system zarządzania jakością (QM) oraz zewnętrznym - jak wymogi Niemieckiego Instytutu Akredytacji (DaKKS), określane normą DIN EN ISO/IEC 17025.

Jednak nawet najlepsze starania typu "sterowanie jakością" w danym zakresie laboratoryjnym mogą być tylko może dowodem na reprodukcję błędu systematycznego. Dopiero kontrole naszego laboratorium z zewnątrz, np. udział w interkalibracji laboratoriów, pozwalają na ocenę prawidłowości naszych analiz (trueness, accuracy).

Wyniki naszego udziału w interkalibracji laboratoriów w zakresie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej/EDS (azbest) są do wglądu na stronie: www.crb.de/...

 

Oferta

Oferta nasza obejmuje większość stosowanych technik preparacyjnych oraz programów analitycznych w zakresie ilościowych i półilościowych analiz rentgenofluorescencyjnych najróżniejszych materiałów, obejmujących aż do 70 pierwiastków.

Techniki preparacyjne: rozkład w drodze wytopu, wypraska sproszkowanej substancji, pomiary nieniszczące

Szybkie - na życzenie jako serwis natychmiastowy - i wiarygodne analizy o dużej dokładności i poprawności aż po zakres pierwiastków śladowych.

Duży, obejmujący do 70 elementów zakres, od fluoru do uranu, w jednym przebiegu pomiarowym, nadający się do monitoringu produktów i surowców oraz analiz nieznanych materiałów.

Badamy:

 • tlenkowe i utleniające się próbki najróżniejszych składów chemicznych jak szkło i włókna szklane, gleby, skały, surowce mineralne, materiały budowlane, ceramiczne oraz wiązane substancjami mineralnymi
 • Osady ściekowe, resztki spalania śmieci, gips z odsiarczania spalin, popiół lotny
 • Tworzywa sztuczne
 • Rudy, metale

Analiza próbek powietrza, pyłu oraz materiałów na obecność azbestu bądź syntetycznych włókien mineralnych.

Ekspertyza filtrów pomiarowych do badań powietrza w ramach analiz środowiskowych powietrza, pomiary w celu wydania zezwolenia na użytkowanie po utylizacji oraz kontroli wyników, pomiary stanu faktycznego w ramach usuwania azbestu zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów (VDI) 3492, 3861 (arkusz 2), Zrzeszeń Zawodowych (BGI) 505-46 i ISO 14966 dot. analiz na obecność azbestu i syntetycznych włókien mineralnych.

Analiza próbek materiałów i pyłu na obecność azbestu wg wytycznych VDI 3866 (arkusz 5).

Analiza próbek materiałów i pyłu na obecność włókien respirabilnych, syntetycznych włókien mineralnych oraz włókien WHO, czyli klasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia jako szkodliwe.

Oznaczanie włókien azbestowych w przypadku nikłych zawartości masy w substancjach sproszkowanych i pylnych oraz pudrach za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej SME/EDS zgodnie z metodą 7487 Instytutu Ochrony Pracy Stowarzyszenia Kas Ubezpieczeń Wypadkowych (IFA / BIA) w połączeniu z Technicznymi Zasadami dla Substancji Niebezpiecznych, a w szczególności w celu badania naturalnych, zawierające azbest oraz mineralnych surowców oraz wytworzonych z nich preparatów i produktów, jak nawierzchnie drogowe i asfalt.

Mikroanaliza rentgenowska

Analiza jakościowa i półjakościowa, metodą WDS i EDS nawet najmniejszych objętościowo próbek jak inkluzje, zanieczyszczenia i pojedyncze cząsteczki pyłu itp. do chemicznego oznaczania nieznanych materiałów.

Obrazowanie powierzchni, powłok i struktur mikroskopowych

Mikroskop skaningowy jako przyrząd uzyskujący obraz o wysokiej rozdzielczości umożliwia w idealny sposób odtworzenie powierzchni, np. do ustalenia jakości politury szkła, powłok lub mikroskopowych struktur (np. ścieżek przewodzących lub zintegrowanych łączeń).

Możliwości zastosowania w kwestiach naukowo-przyrodniczych, technicznych i medycznych są tak obszerne, że nie sposób wszystkich tutaj przytoczyć.

Oznaczanie składu granulometrycznego, pomiary grubości włókien

W związku z klasyfikacją syntetycznych włókien mineralnych za pomocą wskaźnika kancerogenności konieczne jest ustalenie obecności tzw. włókien WHO, czyli klasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia jako szkodliwe.

Analiza spektrometryczna w podczerwieni różnych modyfikacji węgla, np.: Ccałkowity, Cwolny, całkowity węgiel organiczny (TOC), CO2

Obok rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej oferujemy dodatkowe metody badań takich parametrów jak:

 • Wilgotność, strata żarzenia
 • Podział składu granulometrycznego
 • Porowatość otwarta, absorpcja wody
 • Gęstość objętościowa/ciężar nasypowy gruntu, gęstość nasypowa

W wypadku dokładniejszych informacji na temat naszej oferty w zakresie analitycznym prosimy o skorzystanie z naszej angielskojęzycznej strony internetowej bądź o kontakt za pomocą formularza.

Będzie nam miło powitać Państwa!

Chętnie udzielę Państwu porady!

  CRB GmbH | Zdjęcie Dr. Stefan Pierdzig | © Usługi analizy CRB GmbHDr Stefan Pierdzig Kierownik laboratorium Geolog dyplomowany
 • Tel.: 05505 - 940 98-0
 • Faks: 05505 - 940 98-260